2. 2.
Předávání vysvědčení

Pěkné pololetní prázdniny!!!

Základní škola přeje všem žákům pěkné zítřejší pololetní prázdniny a rovněž i celý prodloužený víkend. Ve škole se sejdeme v pondělí 6. února. Vzhledem k suprovým sněhovým podmínkám vyrazte někam za zimními sporty! Kdo nechce, může jet na prohlídku do muzea v Hradci Králové, kde po předložení Výpisu z vysvědčení má zítra (v pátek 3. 2.) vstup zdarma!  Vedení ZŠ
 
 
 
 
 27. 1.
Důležité!!!

Přechod na novou „elektronickou ŽK“

S koncem 1. pololetí přestáváme jako škola používat systém Bakaláři a přestupujeme na nový systém Edookit (+ symbol sovy).

Omluvte prosím s tím spojený krátký výpadek elektronické evidence docházky a známek, resp. přístupu do nich ze strany veřejnosti. Přístup pro žáky a rodiče budeme generovat až od měsíce března 2017.

V únoru se prosím spokojte s klasickými papírovými žákovskými knížkami, nebo informacemi v nich. K elektronické komunikaci můžete nadále využívat služební e-mailové adresy jednotlivých vyučujících (viz. „Kontakty – přehled zaměstnanců“ na webu školy).

Děkujeme za pochopení.

EDIT: Pro generování přístupu pro rodiče budeme potřebovat funkční e-mailovou adresu, prosíme tedy ty rodiče, kteří chtějí přístup obdržet hned v první vlně, aby nám prostřednictvím svých třídních učitelů své e-maily sdělili. Děkujeme.

 

 

Sněhuláci pro Afriku


Jak asi vypadá africký sněhulák? Docela určitě nebude bílý, ze sněhu. Africký sněhulák bude hezky do hněda upečený, třeba perníkový. Napečeno jich máme přes 400. Zatím se většina z nich, ještě neozdobených, schovává. Ale pár jejich kamarádů už má pěkně vybarvené kabátky. A proč? No přece na další ročník charitativní sbírky, do které se naše škola zapojila. Díky vybraným korunkám poputují do Afriky například kola, aby se africké děti dostaly snadněji do škol, do kterých dochází pěšky i z dálky několika kilometrů.Akci zahájily stavbou sněhuláka páté ročníky a pokračovat budeme prodejem perníkových sněhuláků již ve středu 1. 2. 2017. Děti si budou moci od zástupců žákovského parlamentu za 10,- Kč zakoupit a nazdobit sněhulákový perníček. Tak šetřete korunky, protože příští středu jdeme na to!!!

 
 
 
 
 
 
23.1.
Informace k plaveckému výcviku!
 
Plavecký výcvik se v letošním šk. roce uskuteční v Nové Pace.
Výcvik obsahuje 10 lekcí a bude každý čtvrtek (mimo jarních a velikonočních prázdnin). Nahrazuje TV, takže po dobu výcviku TV nebude (je možné vzít domů cvičební úbory a vyprat je, pokud je děti neměly doma přes Vánoce).
Plavecký výcvik je součástí tělesné výchovy, proto je povinný. Omluveni jsou pouze ti žáci, kteří budou mít potvrzení od lékaře. Pro tyto žáky bude zajištěna výuka ve  škole. V takovém případě je potřeba domluvit s třídním učitelem způsob odchodu žáka z výuky v náhradní  třídě!
Bazén v Nové Pace je vhodný i pro alergiky, protože voda není chemicky ošetřována.
 
Termíny lekcí:
9. 2.,16. 2.,23. 2.,2. 3.,16. 3.,23. 3., 30. 3., 6. 4., 20. 4., 27. 4.
 
Plavecký kurz platí škola, dopravu hradí rodiče. V plavecké škole budou na místě k zakoupení textilní plavecké čepice (cca 40 Kč). Na čepici bude mít každý žák svoji jmenovku a po výcviku mu zůstane.
 
V naší třídě budeme vybírat na kurz 500 Kč (460 Kč cestovné + 40 Kč čepice). Splatnost částky bude cca do 20. 2. 2017, je možné po dohodě i na splátky.
 
S sebou do bazénu:
elastické plavky (ne koupací kraťasy), ručník, mýdlo, sprchový gel nebo šampón a koupací čepice!!! Věci nezapomeňte označit kvůli případné záměně.
 
Děti budou také potřebovat s sebou svačinu, pití, přípravek proti zvracení do autobusu a igelitový sáček na případnou nevolnost. V den plavání nezapomeňte sundat doma všechny šperky a cennosti (kromě zlatých a stříbrných naušnic, které se nosí stále). V loňském roce měla některá děvčata bižuterii, která není do bazénu dovolena. Různě ji pak odkládaly a docházelo ke ztrátám.
 
Harmonogram dne:
7:50 - 8:35 (1. vyučovací hodina) běžná výuka v škole
 
8:45   odjezd do Nové Paky
 
9:45 - 10:30   další výuka (pracovní listy, čtení, apod.), takže
                       děti budou s sebou vozit penál
11:00 - 12:00 lekce plavání (rozdělení na skupiny)
 
12:30  odjezd z Nové Paky
 
Předpokládáný příjezd do Hostinného je po 13. hodině, kdy bude následovat oběd a odchody žáků domů nebo do školní družiny.
 
Po dobu plaveckého výcviku bude pozměněn rozvrh, vše bude včas upřesněno.
 
 
 
 
 
 16. 1.
Informace k plaveckému výcviku dostanou děti v nejbližší době (tento týden). Kurz hradí škola, dopravu hradí rodiče. Uvažujeme předběžně o částce 500,- Kč dle info na třídních schůzkách. Termín splatnosti, forma výuky a další podrobnosti budou včas upřesněny.
 
 
 
16. 1. 2017
Žádáme rodiče, kteří potřebují potvrzení o uhrazení lyžařského kurzu pro zaměstnavatele, zdravotní pojišťovnu nebo sociální odbor, aby poslali informaci na sogelj@zskkho.cz nebo nahlásili u třídní učitelky. Potvrzení bude vystavovat dle seznamu SkiLenka.
Tomu, kdo neabsolvoval celý výcvik, budou vráceny zaplacené peníze, nebo jejich poměrná část. Vyúčtování provede SkiLenka a všichni budou školou informováni. Děkuji za trpělivost. J. Sogel
 
(Hnízdil O., Chursová K., Jiruš O., Jiruš V., Kučeravý M., Svobodová N.)
 
21.12
 
Krásné prožití Vánoc, hodně radosti, pohody, a mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce 2017 přeje všem rodičům a dětem
Magda Šneberková.
 

PF 2017

Vedení Základní školy Karla Klíče Hostinné přeje našim žákům, jejich rodinným příslušníkům a všem zaměstnancům školy krásné vánoční svátky a hodně pohody, štěstí, zdraví a lásky v novém roce 2017. Ve škole se opět sejdeme v úterý 3. ledna 2017.

P.S.: Komu se bude po škole stýskat, ať nesmutní, prázdniny nám utečou jako voda!

 

 

Schůzka stravovací komise

Datum: 2. 11. 2015

Přítomni:

 • za školní jídelnu: pan Jaroslav Trejbal (kuchař)

paní Kateřina Imlaufová (vedoucí ŠJ)za ZŠ: pan Jaroslav Sogel

paní Renáta Jehličková

 • za G a SOŠ: paní Miroslava Maternová
 • za MŠ: paní Dana Sehnalová a paní Vladimíra Svobodová
 • za MÚ: paní Marcela Novotná
 • za Odborné učiliště a ZŠ Sluneční: pan Přemysl Jiran
 • za pečovatelský dům: paní J. Suchá

Informace ŠJ:

 1. Nový čipový systém uveden do provozu, funguje bez problémů.
 2. Nový systém neumožňuje objednávat obědy po 14.00, automaticky se vypíná.
 3. Kuchařky si stěžují na velký hluk v jídelně, někteří žáci jsou při výdeji jídla drzí.
 4. Předat informace rodičům: při placení posílat jako VS čtyřmístné číslo, neposílat RČ.
 5. Kuchyně navýšila množství nabízeného ovoce a salátů.

Připomínky a chvála:

 1. MŠ chválí za vstřícnost personálu kuchyně.
 2. ZŠ (družina) prosí neobsazovat stoly pro 1. třídy v době výdeje oběda.
 3. Upozorňovat na ovoce (zejména děti malé, které ještě neumí číst).
 4. ZŠ chválí provoz a sortiment školního bufetu.
 5. ZŠ upozorňuje na drobné závady v jídelně (např. blikající zářivky)
 6. Obyvatelé pečovatelského domu vyjádřili nespokojenost s výběrem jídel.

Řešení: Informace ze školní jídelny je nutné tlumočit na pedagogických radách a poté prostřednictvím třídních učitelů rodičům na třídních schůzkách.

Připomínky:

 1. Kuchař bere na vědomí.
 2. Kuchař bere na vědomí.

Zpracovala: Miroslava Maternová

 
 
Vánoční jarmark 2016 na ZŠ Karla Klíče Hostinné

Ve čtvrtek 15. prosince se konal na naší škole již třetí vánoční jarmark a den otevřených dveří na 1. a 2. stupni ZŠ. K zakoupení bylo i letos velké množství výrobků od našich žáků, jejich rodičů a učitelů. K jarmarku patří i občerstvení, které tentokrát zajistili žáci 5. tříd a 8.A. Letošní návštěva i výnos z jarmarku patří k rekordním. Všechny vybrané penízky zůstávají jednotlivým třídám v jejich třídních fondech. Organizaci jarmarku zajišťoval žákovský parlament a učitelé školy. Děkujeme všem, kteří se na jarmarku podíleli a návštěvníkům jarmarku za příspěvek škole. Za rok na viděnou!

 
 
 

Informace pro rodiče

Z důvodu Vyhlášky č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, účinné od 20. 9. 2016, ukončujeme pronájem výdejního automatu na budově pro 2. stupeň ZŠ. Svačinu si lze zakoupit před výukou ve školním bufetu ve vestibulu budovy pro 1. stupeň ZŠ. Pokračuje zde rovněž prodej dotovaných mléčných výrobků a nápojů z projektu „Školní mléko“.

Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel školy

 
 
 
 
 

Velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad nově u budov základní školy

Od čtvrtka 15. prosince byly u budov pro 1. a 2. stupeň ZŠ Karla Klíče Hostinné ve spolupráci s MĚÚ Hostinné umístěny nové velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad (plasty, papír). Kontejnery jsou k dispozici i pro školní jídelnu a rovněž tak pro veřejnost. Žádáme všechny, aby v okolí kontejnerů udržovali pořádek, vhazovali to, co do nádob opravdu patří a velké krabice a PET láhve předem sešlapávali. Děkujeme.

 
 
 
 
 
 8. 12.
Fotografie z akcí
Vážení  rodiče a žáci,
doplnila jsem fotky z některých akcí ve školním roce 2015/2016. Protože fotografuji svým telefonem, kvalita fotek je snížená. Přesto věřím, že všem přinesou radost.
 
Fotografie jsou z těchto akcí: turnaj ve florbalu, sportovní den, pořádaný žákovským parlamentem 2. stupně naší ZŠ, plavecký výcvik v loňském školním roce (fotila jsem postupně některé lekce a závěrečné závody), barevné dny v naší třídě, ochutnávka exotického ovoce, akce Hasík - prevence a požární ochrana, předávání pololetního a závěrečného vysvědčení.
 
Chtěla bych vyzvednou turnaj ve florbalu, kdy naše třída skončila na 1. místě bez jediné porážky. Přestože jsme byli žáky 2. ročníku, porazili jsme týmy všech 2. a 3. ročníků!
 Děkuji tímto dodatečně našemu týmu a zejména Ondrovi H., který z celkového počtu 22 gólů dal sám 16 gólů! Dále skórovali Dalibor K., Jáchym G., Dominik C., Bára A., a výborným brankářem byl Martin K. Doufám, že v letošním roce vítězství obhájíme!
 
Fotky najdete na těchto adresách ve fotogalerii školy na Rajčeti:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. 11.
Čtenářský deník
Prosíme rodiče, aby dětem v papírnictví zakoupili sešit "Čtenářský deník". Sešit je formátu A4 a děti v něm mohou pracovat až do 9. ročníku ZŠ. Bližší informace podá pí uč. Pecháčková.
 
 
23. 11.

INFORMACE ŠKOLY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ ZŠ K TŘÍDNÍM SCHŮZKÁM 23. 11. 2016

1) Děkujeme všem zákonným zástupcům za dnešní účast na třídních schůzkách a individuálních konzultacích s pedagogy. Konzultace lze dohodnout s vyučujícími i mimo třídní schůzky. Slouží k tomu e-Mailové adresy na webových stránkách školy v odkazu kontakty.

2) Akce školy: Do konce roku 2016 chystáme pro rodiče i veřejnost tyto větší akce: 24. 11.  Burzu škol (pro rodiče a žáky 7. – 9. tříd), 15. 12. Vánoční jarmark – prodejní akce a Den otevřených dveří na 1. a 2. stupni ZŠ, 22. 12. Vánoční laťku (sportovní akce v městské hale pro žáky z 2. stupně ZŠ), exkurzi do Drážďan na vánoční trhy (prosinec, termín bude upřesněn). 1. – 13. 1. 2017 lyžařský a snowboardový výcvik na Kněžickém vrchu ve Vrchlabí pro žáky 1. – 5. a 7. – 8. tříd ZŠ (kurzovné – doprava, instruktor, skipas za 1300 Kč, půjčovna vybavení 350 Kč), 6. 3 – 10. 3. lyžařský a snowboardový výcvik na Kněžickém vrchu ve Vrchlabí pro všechny žáky ZŠ během jarních prázdnin (cenová nabídka stejná jako v lednu), od 9. 2. 2017 povinný plavecký výcvik 2. a 3. tříd v bazénu v Nové Pace (kurzovné hradí škola, rodiče dopravu). 21. – 22. 4. zápis do 1. tříd a Den otevřených dveří na 1. stupni ZŠ.

3) Elektronické třídní knihy a žákovské knížky: Jsou ve všech třídách. Rodiče i žáci mají přístupové kódy a hesla, v případě dotazů, ztráty/změny hesla se mohou obrátit na 1. stupni na p. ředitele J. Sogela a na 2. stupni na zástupce ředitele Z. Kubíka i dnes během schůzek. Najdete plnou užitečných informací od třídních učitelů, ředitele a ostatních vyučujících (aktuální prospěch, chování, omluvenky žáků, ankety, akce školy, akce pro žáky ZŠ atd.). Kontaktní e-mail technické podpory je kubikz@zskkho.cz

4) Změny od nového školního roku 2016/2017: Od 1. září 2016 vstoupila v platnost novela školského zákona a vyhláška, týkající se společného vzdělávání žáků
(inkluze). Škola ve spolupráci s poradenskými zařízeními zajišťuje pro všechny žáky rovné podmínky ke vzdělávání. Pro žáky se zprávou z vyšetření po 1. 9. 2016 je nově zajištěn systém podpůrných opatření ve výuce, pro žáky s platnou zprávou do 31. 8. 2016 pokračuje zohledňování obtíží ve výuce podle stávající legislativy. Bližší informace – výchovní poradci a ředitel školy. Na škole pracují již čtyři asistentky pedagoga, škola hledá pátou.

5) Testování žáků školy: Plánujeme na rok 2017 srovnávací testy Kalibro (Čj, Aj, M) u 3., 4., 5., 7., 8. a 9. tříd, které uhradí škola. Výsledky testů pomohou rodičům při rozhodování o dalším vzdělávání jejich dětí, obecných studijních předpokladech a vědomostech u jednotlivých žáků.

6)  Sportovní kroužky AŠSK: Plánujeme zahájit činnost od 2. pololetí.

7) Uvolňování žáků z výuky, omluvenky: Podle školního řádu nelze pouštět samotné žáky z výuky na základě lístečku od rodičů, telefonátu či SMS. Musí si je vždy vyzvednout zákonný zástupce nebo způsobilá osoba zplnomocněná zákonným zástupcem žáka. Podle školního řádu je nutno omlouvat absenci žáka nejpozději třetí den nemoci!

8) Školní družina: Má v současné době naplněnu kapacitu na 117 žáků ve 4 odděleních. Máme volná ještě tři místa. Do ranní družiny mohou docházet všichni žáci školy bez poplatku i nepravidelně. Žádáme všechny rodiče, aby měsíční poplatek 120 Kč za pobyt v ŠD hradili vedoucí vychovatelce včas, abychom nemuseli neplatiče oznamovat zřizovateli školy.

9) Školní jídelna gymnázia: Strávníci jsou povinni nosit do jídelny čipy a objednávat si obědy včas. Při ztrátě čipu se platí 120 Kč za nový. Objednávky obědů na pondělí lze pouze do pátku předchozího týdne do 14:00 hodin! Nejvíce neobjednaných obědů je vždy v pondělí po víkendu. Při platbě přes internet je nutno uvádět do variabilního symbolu kód, který jste obdrželi s čipem, nestačí rodné číslo žáka, jinak nelze platbu identifikovat. V případě nemoci žáka je nárok na oběd za dotovanou (sníženou) cenu jen 1. den nemoci. V ostatních dnech se již platí plná cena oběda. Při exkurzích a výletech, kdy návrat je po 14:00 je nutno si oběd předem odhlásit. Ve dnech ředitelského volna a školních prázdnin se hradí plná cena oběda bez dotace!

10) Charitativní sbírky: Probíhá sbírka plastových víček na pomoc 2 chlapců: Nikyho z Jičína a Tomáška z Chotěvic. Bude trvat na obou budovách školy a budově školní družiny až do konce června 2017. Děkujeme všem, kteří nám víčka nosí. Uskutečníme sbírku Sněhuláci pro Afriku na pomoc africkým dětem. Chystáme sbírku na pomoc v boji proti rakovině. Sbíráme rovněž byliny, pomerančovou kůru, použité baterie. Kontakt: vondrovab@zskkho.cz

11)  Sběrová akce na starý papír: Podzimní kolo již proběhlo, výsledky jsou na webu školy i elektronických ŽK. Děkujeme všem za pomoc, vážíme si jí. Jarní kolo proběhne hned po velikonocích od 18. dubna do 25. dubna 2017. Odměnou bude vyhlídkový let horkovzdušným balónem pro žáka a jeho doprovod v ceně 5000 Kč, dva lety letadlem a jízda autem Porsche (pro čtyři vylosované žáky, co přinesou nejméně 130 kg sběru). Dalších šestnáct žáků obdrží hodnotné věcné ceny. O ceny budou soutěžit i třídní kolektivy na 1. a 2. stupni. Kontejnery na papír budou postupně přistavovány u budovy školní družiny. Papír mohou žáci (rodiče) nosit během zimy do šaten na budovu 1. i 2. stupně a donesené množství nahlásit na lístečku s podpisem rodičů třídním učitelům.

12) Spolek rodičů a přátel základní školy:  Organizační záležitosti má na starost p. učitel Jiří Vlček. Kontakt: vlcekj@zskkho.cz

 V Hostinném, 23. listopadu 2016         Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel ZŠ

 
 
 
 
 
14. 11.
Třídní-schůzky-1

ZVEME VŠECHNY RODIČE A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ VE STŘEDU 23. LISTOPADU 2016 NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Rozpis tříd a pedagogů:

1. až 5. třídy (budova A, 1. stupeň ZŠ, Horská 130)   od 14:00 do 15:30 h.

– p. uč. Bobovský (do 15:00), Čepelková (3.A), Dobiášová (5.A), Dvořák (do 15:00), Dvořáková (4.A), Eisová (1.A), Haasová, Jehličková (2.B), Kuříková (do 15:00), Pecháčková a Šneberková (3.C), Švehlová (3.B), Tichá (2.A), Vondrová (1.B), Zákoucká (4.B), Žalská (5.B) a p. ředitel Sogel

6. až 9. třídy (budova C, 2. stupeň ZŠ, B. Němcové 411)   od 15:30 do 16:30 h.

– p. uč. Baculáková (8.B), Bobovský (6.A), Dvořák (9.A), Kollerová, Kudrnová, Kuříková (8.A), Lukešová (6.B), Mraček (7.B), Petrželová (7.A), Vlček  a zástupce ředitele p. Kubík

Vzhledem k tomu, že někteří pedagogové vyučují současně na obou stupních ZŠ a nemohou být po celou dobu konání schůzek současně na obou budovách, žádáme rodiče, aby si je dle tohoto rozpisu v daných časech vyhledali na příslušné školní budově. Třídní učitelé z 1. stupně, kteří vyučují i na druhém stupni budou do 16:30 přítomni ve svých kmenových třídách na 1. stupni. Děkujeme za pochopení.

Těšíme se na Vás!

 Na třídní schůzce bude přítomná i pí Šneberková. Bude možné konzultovat vše potřebné.

 

 

Ředitelské volno v pátek 18. 11. 2016 pro žáky ZŠ a ŠD

V pátek 18. listopadu 2016 vyhlašuji z provozních důvodů ředitelské volno pro všechny žáky Základní školy Karla Klíče Hostinné. Uzavřena bude i školní družina. Školní jídelna bude tento den v provozu. Upozorňujeme všechny strávníky z řad žáků školy, že kdo si tento den objedná oběd, hradí ze zákona plnou cenu bez dotace! Ředitelské volno platí pouze pro žáky školy, zaměstnanci mají běžný pracovní den.

J. Sogel, ředitel školy

 

 

Informace k Babylonu III

babylon

   Informace k výletu do libereckého Babylonu:

Sraz: v 7:15 na autobusovém nádraží Hostinné

Nástup do autobusů v 7:30, předpokládaný odjezd v 7:45 h

S sebou: svačinu (snídani), svačinu (odpolední, pití na celý den, dobrou náladu)

Program I. stupeň:

9:30 IQpark

12:30 oběd – polévka, vepřový plátek a hranolky, pití

13:00 Lunapark

16:00 odjezd

Předpokládaný návrat mezi 17:30 až 18:00 h.

 

Výsledky podzimního kola sběrové soutěže – jednotlivci

1)  K. Nedvídková (3.B)    250 kg (let balonem)

2)  N. Nováková (2.A)       360 kg (let letadlem)

3)  K. Kalenská (3.B)        157 kg (let letadlem)

(první 3 místa se losovala z 55 žáků, kteří přinesli 130 kg a víc)

4)  J. Šitina (1.B)                741 kg (věcná cena)

5)  E. Jindřišek (4.A)          568 kg (věcná cena)

6)  T. Kraus (2.A)                552 kg (věcná cena)

7)  E. Dvořáková (8.A)       399 kg (věcná cena)

8)  A. Trejbal (5.B)              336 kg (věcná cena)

9)  S. Gallová (4.B)             324 kg (věcná cena)

10) J. Gazárek (3.C)           273 kg (věcná cena)

11) J. Brzák (5.A)                243 kg  (věcná cena)

12) D. Jánošíková (3.A)      229 kg (věcná cena)

13) F. Jiřička (2.A)               206 kg (věcná cena)

14) D. Karásek (3.C)          196 kg (věcná cena)

15 a 16) J. Blažej (3.B) a V. Polešovská (5.A)    194 kg (věcná cena)

17) D. A. Holý (3.A)            193 kg (věcná cena)

18) T. Strnadová (9.A)        192 kg (věcná cena)

19)  J. Čičák (6.A)               191,5 kg (věcná cena)

20) M. Odrážková (5.A)      190 kg (věcná cena)

21 a 22) E. Nosková (4.B) a K. Jelínková (7.B)    188 kg (věcná cena)

(soutěžící na 4. až 22. místě podle množství nasbíraného papíru)

 

Výsledky sběrové soutěže tříd – podzim 2016

Soutěž ve sběru papíru podzim 2016  
Třída Celkem Pořadí  
  1. stupeň    
Třída 5.A 2176,70 kg 1  
30 žáků Průměr: 72,6kg    
       
Třída 3.C 1451 kg 2  
24 žáků Průměr: 60,46 kg    
       
Třída 3.B 1424 kg 3  
24 žáků Průměr: 59,33 kg

 

 

20. 10.

Upozornění pro žáky, kteří jezdí do školy na kole!


Cyklisté, zamykejte si kola! 20. 10. byla ráno u budovy pro 2. stupeň ze tří kol dvě nezamčená, u jednoho na řidítkách zanechaná přilba, u jednoho zapnutá blikačka. V případě krádeže vám pojišťovna nic neuhradí! Vedení školy.

19. 10.

Bezpečnost při cestě dětí do školy a zpět v podzimních měsících v Hostinném

Připomínáme všem rodičům i žákům zvýšené riziko dopravních nehod v těchto deštivých podzimních dnech při cestě do školy a zpět. Ráno je velká tma, snížená viditelnost – déšť a mlha. Včera při cestě do školy došlo již letos podruhé k zachycení žáka naší školy osobním autem na přechodu pro chodce (tentokrát u kostela a naštěstí jen s lehkým zraněním). Dnes na přechodu u školy další auto málem přejelo asistentku prevence kriminality, která stála mezi jízdními pruhy ve výstražné vestě s reflexní plácačkou a zabezpečovala „bezpečný“ přechod dětí přes komunikaci! Prosíme všechny rodiče, aby zkontrolovali, zda jejich dítě má reflexní prvky na tašce a oblečení. Reflexní prvky (páska, výstražné a svítící prvky) se dají pořídit v řádu desetikorun! Všechny řidiče žádáme o dodržování pravidel silničního provozu a snížení rychlosti na 30 km v hodině v okolí školních budov. Na mokré vozovce se spadaným listím, která je plná kaluží a tekoucí vody je brzdná dráha podstatně delší nežli v létě. Děkujeme všem za ohleduplnost.

 

Podzimní kolo sběrové soutěže – 3. kontejnery byly už odvezeny!

Dones do pondělí alespoň 130 kilogamů sběru, ať balon a letadlo neodletí bez tebe!

 

13. 10.

Vážení zákonní zástupci,
vzhledem k zvýšenému riziku infekčního onemocnění meningitidou, které se ve zvýšené míře objevilo v září a říjnu 2016 u žáků základních škol v Č. Skalici a Náchodě, jsem našim pedagogům zamítl uskutečnit exkurzi, která se měla konat 21. 10. 2016 v textilním muzeu v Č. Skalici. Byl to mezi dětmi i pedagogy velmi oblíbený program s názvem "Jak krtek ke kalhotkám přišel". Dalším problémem je, že program organizují pouze jeden týden v roce. Pokusíme se najít pro žáky náhradní aktivitu, nebo se programu zúčastnit příští školní rok. Zdraví žáků je pro nás na prvním místě a nechceme riskovat zavlečení epidemie do naší školy a Hostinného. Děkuji Vám za pochopení. J. Sogel, ředitel školy

30.9.

Projekt „72 hodin“ na Základní škole Karla Klíče

 V pátek 14. října se uskuteční na školní zahradě u budovy pro 2. stupeň ZŠ sázení nových ovocných stromů, které jsme získali v rámci celorepublikového projektu. Nahradí staré a nemocné ovocné stromy, které již nerodí. Projekt je pod záštitou Žákovského parlamentu při ZŠ Karla Klíče Hostinné. Žáci se budou v rámci pracovních činností o stromy starat a přispějí tak k revitalizaci ovocné části školní zahrady.
 
 

 

23. 9.

Několik dětí nemá ještě zaplacený třídní fond 1000 Kč pro letošní školní rok. Peníze nyní vybírá pí uč. Vaisová, je možné po dohodě i na splátky. Je ale potřeba alespoň jednu splátku uhradit co nejdříve.

Na Vv zatím budou děti používat potřeby, které jim zůstaly z předchozích let. Nic nového zatím rodiče kupovat nemusí. V případě potřeby dostanou děti včas informace. Některé kufříky mají ale děti rozbité nebo poškozené, takže je potřeba je zkontrolovat, případně opravit, aby pomůcky nepadaly z kufříků ven při manipulaci.

Naposledy by mělo dojít ještě k úpravě rozvrhu v příštím týdnu, snad už bude definitivní.

 

20. 9.

Podzimní kolo sběrové soutěže ve sběru starého papíru a kartonu o ceny ředitele školy se koná od 17. do 24. října 2016

Vyhlašujeme tradiční sběrovou soutěž pro žáky a třídní kolektivy základní školy. Hlavní tři ceny – vyhlídkový let balonem pro žáka a jeho doprovod a dvě letenky letadlem pro dva žáky se tentokrát losují z žáků, kteří donesou nejméně 130 kg! Pěkné ceny obdrží dalších 17 sběračů a tři nejlepší třídy na prvním i druhém stupni. Lístečky s množstvím papíru s podpisem rodičů odevzdávejte třídním učitelům. Kontejner bude přistaven u budovy školní družiny a DDM vedle kina od pondělí 17. 10. v 8:00 a odvezen 24. 10. v 15:30. Při naplnění bude průběžně odvážen. Do kontejneru lze vozit papír po celý týden včetně víkendu. Pokud bude kontejner plný, složte papír vedle a my ho do dalšího kontejneru naskládáme. Menší množství můžete nosit do šaten na prvním i druhém stupni ZŠ. Děkujeme všem za pomoc s odvozem papíru.

Začni sbírat už teď, ať balon a letadlo neodletí bez tebe!

Jaroslav Sogel, ředitel školy

7. 9.

Ve čtvrtek 8. 9. se žáci naší třídy zúčastní dílen v klášteře, kde si vyzkouší vlastní tisk obrázků. Jelikož jsou používány pravé tiskařské barvy, děti si mají vzít starší hadřík, který se pak vyhodí, a staré (nepotřebné) noviny. Bylo by vhodné do školy i oblečení, které si děti případně mohou zamazat.

5. 9

 Dnes děti dostaly Žákovské knížky, kde mají vyplněny potřebné školní informace. Prosím o vyplnění údajů o žákovi/žákyni na str. 3 a také podpis na str. 26. kde svým podpisem zákonní zástupci potvrdí seznámení se školním řádem. Školní řád je k dispozici ve třídě a na webových stránkách školy: http://www.zskkho.cz/. Děti byly se školním řádem také seznámeny a poučeny o BOZP ve škole.

Kdo ještě nepřinesl vyplněný formulář Doplnění osobních údajů, prosím o jeho urychlené odevzdání.

Rozvrh hodin je sestaven, v ŽK si jej děti vyplní tužkou kvůli  případným možným změnám. Od pondělí 5. 9. se již podle rozvrhu učíme, takže je potřeba nosit všechny pomůcky. Někteří dostanou ještě učebnice, které škola musela doobjednat na konci loňského školního roku.

Pracovní sešity již děti mají, obyčejné sešity včetně notýsku na úkoly mají ještě dorazit. Vše bude hrazeno z třídního fondu.

Do školy je potřeba přinést: ručník, kufřík na Vv, cvičební úbor a obuv

 

29. 8.

Výuka ve školním roce 2016/2017 začíná ve čtvrtek 1. září 2016.

1. 9. - 2 vyučovací hodiny (do 9.30hod.)

2. 9. - 3 vyučovací hodiny (do 10.30hod.)

Děti, které jsou přihlášené do školní družiny, budou odvedeny do ŠD. Na oběd a zpět do družiny z oběda je odvedou paní vychovatelky, školní družina má běžnou provozní dobu do 16.30hod.

Rodiče si mohou ale děti vyzvednou i po ukončení výuky.

Jak jsem již psala na konci školního roku, nekupujte dětem zatím žádné pomůcky na Vv a Pč, jen běžné potřeby do penálu (viz. předchozí informace na konci šk. roku).

Potřebné sešity budou zakoupeny a placeny z třídního fondu, takže také žádné  nemusíte kupovat.

Neodkládejte, prosím, zakoupení čipů do školní jídelny a nezapomeňte na včasnou přihlášku do školní družiny, kapacita je omezená a na všechny se nemusí dostat.

Třída 3. C se bude nacházet ve 2. nadpodlaží, šatna bude také jinde, takže je najdete podle označení !

Případné dotazy můžete uplatnit v BAKALÁŘÍCH nebo na e-mailové adrese:sneberkovam@zskkho.cz.

Je možné i telefonicky nebo SMS, číslo zůstalo nezměněno.

Těším se na všechny a přeji úspěšné zahájení nového školního roku, Magda Šneberková.

 

 

 29. 6.

Vážení rodiče,

čtvrtečním rozdáním vysvědčení končí pro většinu dětí školní rok 2015/2016. Známka nemůže vystihnout u žáka vše, ale je vhledem na jeho výsledky ve školní práci. Vždy se dá něco zlepšit a něco pokazit, takže v novém školním roce může být vše jinak.

Ve středu dostaly děti, které se zúčastnily exkurze na zámek Loučeň, vráceno 50 Kč a doufám, že je všichni přinesly domů. Také jsme byli na zmrzlině, abychom školní rok hezky zakončili.

Třídní fond (1000 Kč) jsme přečerpali, ale v kombinaci s plaváním se vše podařilo zaplatit. Z  TF byly hrazeny učební pomůcky na výuku, pracovní sešity na český jazyk, matematiku a prvouku, běžné sešity, divadelní představení, koncerty ZUŠ a exkurze (kromě Loučně), doprava, výtvarný materiál, kapesníky..., (vyúčtování je k nahlédnutí u třídní učitelky).

Protože je nedostatek knížek pro 3. ročník, škola je ještě musí přiobjednat. Proto knížky dostalo jen několik dětí a ostatní je dostanou až na začátku školního roku po doplnění zásob.

 

Potřeby na příští školní rok 2016/17:

- běžné školní pomůcky

  pero - s propiskami ještě chvíli počkáme

  tužky č. 2 - i na rýsování (děti mají stále velký přítlak na tužku, 

                   a hodně gumují, takže č. 3 ještě nebudeme používat)

- guma, pravítko, nůžky, lepidlo, pastelky...

- přezůvky

- sportovní oděv a obuv

- pomůcky na Vv a Pč - bude upřesněno na začátku šk. roku podle                                    vyučujícího (hodně potřeb zbylo)                                                                                                                                                                                                                                  příspěvek do TF - opět počítáme s částkou 1000 Kč, je možné  i na  splátky                   

 

V novém školním roce budou ve školní jídelně zavedeny čipy, instrukce děti dostanou s vysvědčením.

Nezapomeňte na včasnou přihlášku do školní družiny !

Přeji všem hezké léto a dětem pěkné prázdniny a dostatek odpočinku, aby nabraly hodně sil do 3. ročníku. Budu se těšit na další spolupráci, Magda Šneberková

 

 

26. 6.

V úterý 28. 6. budou děti odevzdávat učebnice (Český jazyk, Čítanka, Prvouka, Hudební výchova). Prosím o kontrolu stavu učebnic, případně o jejich opravu (hřbet, rohy, vpisování, polití...). Pokud bude učebnice poničená, bude stanovena určitá finanční náhrada. Děkuji, Šneberková M.

 

22. 6.

Ve školním týdnu od 27. - 30. 6. bude výuka na 1. stupni ZŠ končit po 4. vyučovací hodině (v 11. 25 hod.).

Ve čtvrtek 30. 6. bude končit výuka po 1. vyučovací hodině, kdy se bude rozdávat vysvědčení.

Doba provozu školní družiny se v těchto dnech nemění (6:15 až 16:00 hodin).

 

22. 6.

V pátek 24. 6. se naše třída zúčastní sportovní akce "Běh za Zdravé Hostinné". Děti budou potřebovat sportovní oblečení a obuv na ven. Na akci budou třídy odcházet podle rozpisu, takže si děti do školy přinesou školní tašku s učením podle běžného rozvrhu. Startovné zajistí škola.

 

15. 6.

 Exkurze – zámek Loučeň

výlet1

Dne 10. 6.  třídy 2.B  a 2.C podnikly exkurzi na zámek Loučeň.  Tento zámeček leží nedaleko Nymburka a nejen že je velmi krásný, ale i jeho anglický park je raritou v České republice. Na jeho ploše je totiž vybudováno  labyrintárium, které je ojedinělé i ve střední Evropě.  Obsahuje jedenáct různých labyrintů a bludišť a dvanácté  se buduje.

Děti se zúčastnily výukového programu „ Na královském dvoře“, kdy se přenesly do roku 1323 na královský dvůr Jana Lucemburského a zažily to, co malý kralevic Karel. Čekala je spousta úkolů, ale i zábavy. Seznámily se s dobou Karla IV., rytířskými dovednostmi, stolováním, hudbou, mluvou, módou a vůbec s každodenností všedního dne. Vyzkoušely si zahrát královské šachy, střelbu z kuše a z katapultu.

V rámci výukového programu si prohlédly i výstavu „Magičtí Lucemburkové“, na které mohly vidět umělecké kopie císařské a svatováclavské koruny, modely hradů tohoto období a mnoho dalšího, to vše i v zábavné interaktivní formě. Atmosféra byla umocněna všudypřítomnými kvetoucími rostlinami, různými druhy růží a keřů.

Samozřejmě, že největší úspěch sklidila návštěva bludišť a labyrintů. Při jejich nalézání se děti musely orientovat v mapě a potom v samotném labyrintu musely také projevit dobré orientační schopnosti. Nakonec všem byla odměnou návštěva lanového centra včetně lanovek, kde se děti pořádně „vyřádily“. Pak si všichni ještě koupily nějaký ten suvenýr na památku.

Přestože jsme na exkurzi vyjeli již ráno v 7 hodin, vrátili jsme se až v 16.30 hod. Dětem se program tak líbil, že se jim zpátky domů ani nechtělo. Doufáme, že budou mít na Loučeň jen hezké vzpomínky.

výlet2

výlet3

 Fotografie z exkurze najdete na adrese Rajčeti:

http://zskkho.rajce.idnes.cz/Exkurze_Loucen_-_2.C/

 

 

14. 6.

Dnes děti navštívily 2. - 3. vyučovací hodinu v rámci výuky koncert ZUŠ Hostinné, který se konal v Národním domě. Vstupné bylo uhrazeno z třídního fondu.

 

8. 6.

Informace k exkurzi Loučeň - 10. 6. 2016

Sraz: v 6. 45 hod.  u kina                    

Odjezd:  7.00 hod.                         

Příjezd: kolem  16 hod.  ke kinu                        

S sebou:  Sportovní oblečení a obuv, jídlo a pití na celý den (odhlásit oběd ve školní jídelně), pláštěnku, (v případě předpovědi velkého tepla pokrývku hlavu), kapesné.  Komu je nevolno, tak prostředek proti nevolnosti  i na zpáteční cestu.                   

V ŽK je vlepený souhlas s exkurzí, musí být podepsán, jinak žák nemůže jet.  K tomuto souhlasu připište, zda žák může odcházet po návratu sám, nebo pouze s doprovodem.                                                       

V případě dřívějšího návratu (z důvodu nepříznivého počasí) budou družinové děti odvedeny po příjezdu do ŠD, ostatní děti půjdou do třídy a před 16. hodinou je učitelka přivede ke kinu.

Pokud půjde dítě do ranní družiny, musí mít od rodičů lísteček, že může v 6. 45 hod. odejít.

Exkurze je forma výuku, nepřítomnost dítěte musí být řádně omluvena.

 

6. 6.

V úterý 7. 6. odpadá naší třídě 5. vyučovací hodina - výtvarná výchova. Vyučování končí v 11.25. hod.!!!

 

 5. 6.

Fotografie

Fotografie naší třídy jsou již hotové a je možné si je zakoupit. Cena  fotografií pro všechny děti je 96 . Kdo se fotil ve skupince, připlácí ještě 18 Kč, tedy 114 Kč. Konkrétní cenu budou mít děti napsanou v notýsku. Od každé fotky je jeden kus, ale kteroukoliv fotku je možné v případě zájmu  přiobjednat.

Nyní se stále ještě platí částka 400 Kč na exkurzi na zámek Loučeň. Není to málo peněz, takže fotky je možné vyzvednou i později. Možnost přiobjednaní bude však pouze do 15. 6. !!!

 

13.5.

Vážení rodiče,
základní škola zajistila ve spolupráci s vydavatelstvím PIEROT pro Vaše dítě prázdninové knížky na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti. Dnes děti dostaly 2 knížky: Prázdninová škola pro 2. třídu (75,- Kč) a Zábavné luštění pro 2. třídu (55,- Kč). Knížky dostáváte k bezplatnému zapůjčení domů. Pokud si chcete knížku/knížky koupit, uhraďte částku/částky třídní učitelce do pátku 20. 5. včetně (nejdéle v pondělí 23. 5).

V případě, že knížky nechcete, vraťte je nepoškozené/nepopsané do školy zpět do pátku 20. 5. včetně, (nejdéle do pondělí 23. 5.) Děkuji, MŠ.

12. 5.

Dnes děti dostaly tabulku - Slovní druhy a násobilku. Je potřeba, aby měly tabulku podepsanou, případně je možné ji upravit (ostřihnout), aby se jim vešla do pracovního sešitu. Tabulku budou potřebovat i do 3. ročníku, pokud ji ztratí, již novou nedostanou.Všechny instrukce pro používání děti dostaly.

Pokud se budou chtít učit násobilku i dalších čísel, tak mohou, ale nemusí. Do konce školního roku bychom měli zvládnout násobilku do pěti.MŠ

12. 5.

Děkuji všem rodičům a dětem za příspěvek na boj proti rakovině a doufám, že děti přinesly kytičky domů. V naší třídě přispělo 20 dětí, je to velmi potěšující, že je v naší společnosti takto vysoká solidarita. MŠ

12. 5.

Přestože mi děti nepřinesly podepsaný souhlas s focením ve skupinkách, nechala jsem se dětmi přemluvit a čtyři skupinky se vyfotily. Doufám, že snad nebude problém s platbou, děti mi říkaly, že ústní souhlas od rodičů mají. Děti si také vybraly a odsouhlasily větší formát fotografií, cena by měla být celkem kolem 100 Kč. MŠ

4. 5.

Ve středu 11. 5. bude probíhat fotografování všech tříd naší školy. Třídy se budou fotit postupně, naše třída kolem 9. hodiny. Fotografování  je v parku, v  případě nepříznivého počasí v sokolovně.

Pokud se budou chtít děti vyfotit v nějaké skupince (s někým společně), je potřeba od rodičů na lístečku napsaný souhlas s podpisem (= souhlas s platbou za foto).

 

Český den proti rakovině 2016

Členové žákovského parlamentu pomohou v naší škole organizovat sbírku na boj proti rakovině. Podpoří tak akci Český den proti rakovině 2016, který pořádá nezisková organizace Liga proti rakovině. Členové parlamentu budou na obou stupních naší školy ve dnech 10. – 11. 5. 2016 obcházet jednotlivé třídy a prodávat žlutý kvítek měsíčku lékařského jako symbol boje proti rakovině. Cena za tento kvítek je minimálně 20 Kč a zakoupení kvítku je dobrovolné.

 

 28. 4.

Upozorňujeme všechny rodiče žáků 1. - 5. tříd, že od května 2016 se bude vestibul školní budovy pro 1. stupeň ZŠ otvírat pro žáky a návštěvy v 7:30. Pro dojíždějící žáky a žáky, které rodiče přivážejí do školy dříve, platí možnost ranního bezplatného pobytu ve školní družině v době od 6:15 do 7:25 se zajištěným pedagogickým odvodem žáků na budovu 1. stupně. Pro tyto žáky platí vnitřní řád školní družiny. Děkujeme všem za respektování časů i pravidel. Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel školy

 

Hlášení školních úrazů žáků ZŠ
Školní úraz se musí nahlásit učiteli ten den, co se ve škole stal. Na pozdější nahlášení (druhý, třetí den), již nebude brán zřetel! Děkujeme. Vedení ZŠ.
 

Jarní kolo sběrové soutěže – prodlouženo do pondělí 25. dubna!

Jarní kolo sběrové soutěže papír – karton o ceny ředitele školy je prodlouženo do pondělí 25. dubna do 15:30 hodin. Důvodem je snaha o naplnění posledního kontejneru. Kdo ještě nestačil donést sběr, může tak učinit během tohoto víkendu nebo ještě v pondělí. V současné době již plníme šestý kontejner! Děkujeme všem pilným sběračům a jejich rodičům. Vedení školy.

 

20. 4.

Ve čtvrtek 21. 4. v případě příznivého počasí půjdeme na přírodovědnou vycházku, která by byla 3. - 4. vyučovací hodinu. Vyučování bude končit podle rozvrhu. Prosím rodiče, aby dali dětem raději pohodlné oblečení a obuv (zejména děvčatům kalhoty). Děkuji, MŠ

 

Třídní-schůzky-1

ZVEME VŠECHNY RODIČE A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ VE STŘEDU 20. DUBNA NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Rozpis tříd a pedagogů:

1. až 5. třídy (budova A, 1. stupeň ZŠ, Horská 130)   od 14:30 do 15:30 h.

– individuální konzultace s rodiči (p. uč. Bobovský, Čepelková, Dvořáková, Eisová, Haasová, Jehličková, Karbulová, Lukešová, Stará, Šneberková, Švehlová, Vondrová, Zákoucká a p. ředitel Sogel)

6. až 9. třídy (budova C, 2. stupeň ZŠ, B. Němcové 411)   od 15:30 do 16:30 h.

– individuální konzultace s rodiči (p. uč. Baculáková, Dobiášová, Dvořák, Kollerová, Krátká, Kubečková, Kuříková, Mraček, Petrželová, Vlček  a p. zástupce Kubík)

Vzhledem k tomu, že někteří pedagogové vyučují současně na obou stupních ZŠ a nemohou být po celou dobu konání schůzek současně na obou budovách, žádáme rodiče, aby si je dle tohoto rozpisu vyhledali na příslušné budově.

Těšíme se na Vás!

 

 14. 4.

V úterý 19. 4. pojede naše třída  do Trutnova na divadelní představení v kulturním zařízení UFFO. Výuka bude začínat a končit dle běžného rozvrhu. Děti budou v tento den do školy potřebovat pouze penál, svačinu a kartičku na oběd. Peníze zatím vybírány nebudou, počkáme na vyúčtování dopravy.

Některé děti si stále ještě nepřinesly po velikonočních prázdninách ručník, prosím rodiče o kontrolu!

31. 1.

Barevný týden na naší škole

Žákovský parlament při Základní škole K. Klíče Hostinné pořádá akci „Barevný týden“ v termínu 4. 4.- 8. 4. 2016. Jedná se o akci, která bude probíhat na všech budovách naší školy a může se do ní zapojit každý – třídy i jednotlivci, žáci, pedagogové i provozní zaměstnanci školy.

Barvy na jednotlivé dny jsou rozděleny:                                                   

Zelené pondělí                                                                                          

Modré úterý                                                                                               

Žlutá středa                                                                                               

Bílý a Černý čtvrtek                                                                               

Červený pátek

Doufáme, že akci všichni podpoří  a za účast předem děkujeme. Za žákovský parlament jeho koordinátorky M. Šneberková – 1. stupeň, H. Kuříková – 2. stupeň.

IMG0586A

IMG0587A

 

28. 3.

Mrazík – lední revue

 IMG0518AIMG0549A

Dne 16. 3. navštívily třídy 2.C a 5.B představení Mrazík, které se odehrávalo na zimním stadionu ve Dvoře Králové nad Labem. Tato lední revue byla motivována známou ruskou pohádkou, kterou zná již několik generací českých diváků. Měli jsme možnost vidět krásné představení, které bylo plné nejen nevšedních kostýmů a rekvizit, ale především skvělých bruslařských výkonů. V představení bruslily převážně děti a mezi nimi také dvě žákyně naší školy – Š. Petružálková z 5.B a P. Petružálková z naší třídy 2.C. Velké poděkování patří určitě organizátorům představení, protože krasobruslařských představení pro veřejnost je velmi málo. Věříme, že pro naše žáky to byl krásný zážitek. Fotky z představení najdete ve fotogalerii školy na adrese: http://zskkho.rajce.idnes.cz/Mrazik_-_ledni_revue/

Cena představení byla 20,- Kč a cena dopravy činí 60,- Kč na jednoho žáka. Děkuji tímto paní Petružálkové za sponzorský dar 500,- Kč na dopravu naší třídy 2.C (přispěla rovněž stejnou částkou na dopravu i třídě 5.B), čímž se podařilo autobus zaplatit z třídního fondu. Šneberková M.

 

Velikonoce 2016 Ve dnech 24. a 25. března 2016 čekají naše žáky velikonoční prázdniny v kombinaci se zbrusu novým státním svátkem v pátek 25. března (ještě není v kalendáři). Následuje prodloužený víkend s Velikonočním pondělím. Uzavřena bude během svátků a prázdnin i školní družina. Do školy a družiny se vracíme v úterý 29. března. Přejeme všem žákům, jejich rodinám a našim zaměstnancům hezké Velikonoce, bohatou pomlázku a trochu toho jarního sluníčka. Pedagogickým pracovníkům zároveň i vše NEJ ke Dni učitelů, který se letos slaví 28. března na Velikonoční pondělí.

                                                                      vedení ZŠ Karla Klíče Hostinné

 

18. 3.

V pondělí 21. 3. se koná školní turnaj ve florbalu pro 1. stupeň. Výuka v tento den bude pro naši třídu do 12. hodin, odpadá tedy část výtvarné výchovy. Děti ráno přijdou jako běžně do školy, vezmou si v šatně sportovní oblečení a budou se řadit ve vestibulu u šaten (do třídy vůbec v pondělí nepůjdeme). Ve 12 hodin bychom měli jít po turnaji na oběd, poté do školní družiny nebo domů. Na tento den si do školy děti vezmou pouze svačinu, pití a kartičku na oběd. Sportovní oblečení mají v šatně, kdo nemá, prosím, přinést. Nevíme totiž, kolik týmů bude moci hrát a jak bude turnaj organizovaný. Domluvili jsme se, že celá třída bude v zeleném oblečení, nejen hráči, ale i fandové, abychom naše hrající týmy podpořili (stačí zelené tričko nebo mikina..., může být i různý potisk, abychom se odlišili od ostatních).

Přeji hezký víkend a na pondělí mnoho načerpaných sil. Šneberková M.

18. 3.

V pondělí 14.3. 2016 se žáci 1.stupně  naší školy zúčastnili okresního kola soutěže v recitaci „Dětská scéna“ v Trutnově. Jako každoročně se přehlídka konala v „Divadélku Trdýlku“ při ZUŠ.   Dvě dívky a dva chlapci  – B. Antošová (2.C), Z. Brádlerová (3.A), Š. P. Hampl (4.A) a V. Sixta (5.B) soutěžili v recitaci s ostatními žáky okresu. Laťka byla opět nasazena vysoko. Kromě básniček zazněly poutavé texty. Atmosféra byla napjatá a porota posuzovala přísně. I přesto naši žáci upoutali svým výkonem a čestné uznání získali: V. Sixta, B. Antošová a Z. Brádlerová. Všem blahopřejeme.

 

11. 3. 

Mrazík

Dne 16. 3. pojede naše třída autobusem na představení Mrazík do Dvora Králové nad Labem. Pohádka se bude odehrávat na zimním stadionu, protože se jedná o představení na bruslích. Představení je od 9.30 hod.,děti přijdou ráno do školy na běžnou výuku a měli bychom se vrátit zpět do 11.30 hod. S sebou do školy budou potřebovat pouze penál, svačinu a pití, kartičku na oběd a polštářek na sezení!!! Cena představení je 20 Kč + autobus (dle faktury, budeme se snažit uhradit z třídního fondu.

8. 3.

Vážení rodiče, naše škola se zapojila do projektu Sněhuláci pro Afriku. Součástí projektu měla být stavba sněhuláků doprovázená sbírkou na stavbu škol v africké Gambii. Bohužel, vzhledem ke sněhovým podmínkám, nebylo možné stavět sněhuláky, přesto bychom rádi uspořádali sbírku. Smyslem je, aby si děti uvědomily, co pro nás znamená vzdělání, a že i ony mohou pomoci dětem v Africe. Vybírat budeme jen symbolickou částku, cca 5,-Kč (což je částka, kterou děti denně běžně utratí za sladkosti v kantýně).  Děkujeme za Vaši podporu a věříme, že děti budou mít radost a dobrý pocit, že dokázaly někomu pomoci.

Sbírka bude probíhat ve středu 9. 3. a  zapojí se také naši zástupci žákovského parlamentu.

16. 2.

Ve středu 17. 2. se koná od 13-14.30hod. školní kolo FUČ.

Recitace se zúčastní tito žáci: Bára A., Jáchym G., Ondra J.,  náhradník Martin K.

Ve zpěvu soutěží: Bára A., Denisa R., Kristýna H., náhradnice Nela S.

Děti, které chodí do školní družiny, budou z družiny vyzvednuty před 13.hod. a do 14.30 opět navráceny zpět. Ostatní děti mají odchod a příchod domluvený individuálně.

 

8. 2.

Změna rozvrhu po dobu plaveckého výcviku:

Po dobu plaveckého výcviku došlo ke změně rozvrhu jiných tříd. Bude jinak obsazena  i naše třída - učebna hudební výchovy. Budeme se muset ze třídy stěhovat 3x (nyní 2x),takže dochází k úpravě rozvrhu tak, aby to naši třídu při výuce co nejméně poškodilo. Mění se rozvrhy uvedených dvou dnů, v podstatě se pouze přehodí. Děti si změnu poznamenaly do úkolníčků, jen je potřeba na změnu dohlédnou při přípravě pomůcek. Připomínám, že hodina geometrie v rámci výuky matematiky nebude každou středu (jak si zvykáme), ale ve čtvrtek. Děkuji, Šneberková M.

 

Středa            ČJ    ČJ     HV    PRV

Čtvrtek           ČJ   ČJ      M      M

 

6. 2.

V městském parku probíhá v měsíci lednu a únoru kácení velkých stromů. Místa, kde je zakázán vstup, jsou ohraničena výstražnou páskou. Důrazně upozorňujeme všechny žáky ZŠ, aby se v zájmu vlastní bezpečnosti v těchto místech nepohybovali. Hrozí nebezpečí vážného úrazu! Vedení ZŠ.

6. 2.

Novodobý sportovní den a turnaj v Kin-ballu

více fotek na http://zskkho.rajce.idnes.cz/2.C_Novodoby_sportovni_den_a_turnaj_v_Kin-_ballu/http://zskkho.rajce.idnes.cz

IMG0397A.jpg                  IMG0430A.jpg

 

IMG0455A.jpg                      IMG0436A.jpg

 

IMG0438A.jpg                   IMG0429A.jpg

 

 

IMG0405A.jpg                  IMG0411A.jpg

 

3.2. Plánované učivo na tento týden:

Vzhledem k tomu, že ve třídě chybí hodně dětí, je zde učivo, které budeme probírat do konce týdne (děti by si měly doplnit):

M - pracovní sešit - vše do str. 27 včetně, i geometrie na str. 24-25.

ČJ - učebnice -  str. 62, pracovní sešit - vše do str. 51 včetně.

Prvouka - pracovní sešit - vše do str. 51 včetně.

V pátek bude sportovní den, takže bude pouze 1 hodina ČJ, učiva k probrání je proto méně.

28.1.

Vážení rodiče,

děti dostaly vysvědčení za práci v I. pololetí školního roku. Některé děti měly známky lepší, u některých byla známka horší. Doufám, že horší známka je bude motivovat k lepšímu výkonu a zlepšení práce v II. pololetí. Děti vědí, že známkování začíná zase od nuly a mají možnost si něco vylepšit, ale také pohoršit.Budeme si přát, aby se vše dařilo podle našich představ.Celkem ale bylo vysvědčení ve třídě velmi pěkné!

Dnes jsme se zúčastnili turnaje v kin-ballu a vybojovali 4. místo. Hra děti bavila, ale bohužel, pro velké množství hráčů si všichni ani nezahráli. Hrálo se ve třech družstvech po čtyřech hráčích a pouze 3x, takže při počtu 11 tříd se častěji střídat nedalo. Mezi hrami jednotlivých družstev naší třídy vznikly hodinové prodlevy, takže děti byly zklamané. Navíc soupeři byli z 3. tříd (kromě poslední hry), takže se nedali přehrát. Doufejme, že příští turnaj bude lepší.

Od 2. 2. začíná plavání, takže TV bude až po 12. dubnu. Po tomto datu bychom kin-ball chtěli vyzkoušet při hodinách TV, děti mají možnost navštěvovat kroužek pohybový her ve středu, kde se tento sport také hraje.

Po dlouhé době jsme se dočkali potvrzení o lyžařském kurzu. Bohužel, ze 7 dětí z naší třídy dostaly potvrzení pouze 2 děti. Ihned jsem reagovala a informovala pana ředitele, slíbil mi, že bude potvrzení urgovat. Shodli jsme se, že celá situace je pro nás nepochopitelná a nevíme, proč vznikl v lyžařské škole tento problém. Budu dotčené rodiče informovat, až budou nějaké další zprávy.

Chtěla bych tímto také poděkovat rodičům za vzornou spolupráci při kontrole zdravotních průkazů a kartiček zdravotní pojišťovny, a také za včasné platby. Nakonec chci všem popřát hezký prodloužený víkend a oslavu vysvědčení. Šneberková M.

 

26. 1.

Ve čtvrtek 28. 1. se bude 4. vyučovací hodinu rozdávat vysvědčení. Děti se ve čtvrtek nebudou učit, 1.- 3. hodinu se naše třída zúčastní turnaje v kin-ballu. Proto dětem ve čtvrtek stačí penál, desky na vysvědčení a svačina, nebudou si brát učení!

 

Zálohu  400,- Kč za autobus na kurz plavání je možné zaplatit  do 1. lekce plavání, tj.2. 2. 2016.

Děti, které nebudou ze zdravotních důvodů jezdit plavat,se budou učit v jiné třídě.

 

Plavání 2. a 3. ročníků bude probíhat od února do dubna.

Jedná se o úterky (mimo jarní prázdniny) v těchto dnech (celkem 10 krát): 2. 2. 2016, 9. 2., 16. 2., 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3., 29. 3., 5. 4., 12.4.

2.ročníky – budeme se učit 1. hodinu a v 9 hod. odjíždíme do Trutnova.

S sebou do batůžku: plavky, ručník, popř. plavecké brýle (není nutné),hřeben, mýdlo nebo šampón, svačinu a pití. Plavky a ručník, prosím, označte.

Návrat před 12 hod., poté děti pokračují ve výuce výtvarné výchovy a vyučování bude končit dle běžného rozvrhu. Na autobus vybíráme: 400,-Kč., plavecký kurz hradí škola.

Plavecký výcvik je povinný v rámci osnov TV. Pokud se žák nemůže ze zdravotních důvodů zúčastnit, je nutné předložit potvrzení od lékaře!

Prosím rodiče o zdravotní průkazy dětí a průkaz pojištěnce (ke kontrole, hned vrátím).

 

 Vánoční besídka a jarmark 2015.

IMG0363A.jpgIMG0388A.jpg    IMG0389A.jpg

 

IMG0378A.jpg     IMG0379A.jpg

 

    IMG0374A.jpgIMG0381A.jpg

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMG0364A.jpgIMG0363A.jpg  
 
         IMG0370A.jpg
IMG0369A.jpg
 
IMG0367A.jpg   IMG0382A.jpg
 
 
Lyžařský a snowboardový výcvik 4. – 8. 1. 2016 se USKUTEČNÍ!

 

31.12.2015 8:06  Mgr. Sogel Jaroslav

Pořádá: lyž. škola SkiLenka, L. Barešové, tel.: 603 253 250 Termín: 4. – 8. ledna 2016. Půjčovna: 350,- Kč (na týden, kompl. vybavení vč. helmy vyzvednou rodiče 2. a 3. ledna v půjčovně na Kněžickém vrchu od 9:00 do 16:00). Potvrzení po výcviku. Doprava: autobus, odjezd ve 12:50 od kina, výuka zkrácena do 12:00. Návrat: po 16:00, tašky a oblečení nechte v šatně pro lyžaře, šatny otevřeny odpoledne od 15:45. Vybavení: podepsané lyže se seřízeným bezp. vázáním, helma, na snowboard chránič páteře!

18. 12.

Děkuji všem dětem a rodičům, kteří se podíleli na Vánočním jarmarku a podpořili tak naši třídu svou účastí. Děkuji také za milé dárky, které mě velmi potěšily. Zároveň chci všem popřát krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 2016 přeji pevné zdraví   a hodně sil. Magda Šneberková

13. 12.

Vánoční besídka

Vánoční besídku budeme mít v naší třídě v pátek 18. 12. Na pátek by si děti měly přinést drobné dárečky pro svoje spolužáky, které si vylosovaly v tajném hlasování. Pokud bude někdo nemocný, bylo by dobré podepsaný dárek nějak do třídy doručit, aby nebyl nikdo smutný. Děti také můžou předat dárek i svému kamarádovi nebo kamarádce, pokud chtějí.

V pátek budou děti potřebovat hrneček (nejlépe plastový) na symbolický čajový přípitek a nějaké to cukrovíčko ke svačince. (Čaj ani cukr potřebovat nebudou, čaj bude již hotový a rozlévaný do hrnečků.)

V pátek je potřeba vzít domů vyprat ručník a sportovní oblečení na TV.  Pokud jej děti zapomenou v šatně, zkuste si vše do Vánoc ještě vyzvednou. Děkuji, MŠ.

 

Při listopadovém sběru papíru se naše třída umístila na 7. místě z I. stupně, třída celkem nasbírala 283 kg papíru. Za jednotlivce byli z naší třídy: na 13. místě B. Antošová 61kg, 13. – 14. místě K.Rodr (a M. Stará 5.B) 60 kg, 18. – 19. místě O.Jiruš a V.Jiruš  - oba po 50 kg. Za svoji snahu byli odměněni drobným dárkem.

Všem sběračům - jak dětem, tak rodičům, děkujeme za snahu a příští sběr je naplánován na jaro.

                                                        Odměnění sběrači papíru

7. 12.

Návštěva Mikuláše, anděla a čertů v naší třídě.

         

          

        

 

   

2. 12.

Lyžařský a snowboardový výcvik 4. – 8. 1. 2016

 Pořádá: lyžařská škola SkiLenka, L. Barešové, tel.: 603 253 250

 Termín: 4. - 8. ledna 2016 (první týden po vánočních prázdninách).

 Cena: 1300,- Kč (peníze s přihláškou třídnímu učiteli do 15. 12. 2015)

 Místo konání: Vrchlabí - Kněžický vrch, vedou lyžař. instruktoři

 Doprava: autobusem od školy, odjezd ve 12:50 od bývalého kina, výuka bude pro lyžaře a snowborďáky zkrácena do 12:00.

 Návrat: ke škole po 16:00, tašky a oblečení nechte v šatně, šatny budou otevřeny i odpoledne od 15:45.

 Vybavení: podepsané lyže se seřízeným bezpečnostním vázáním, helma, na snowboard chránič páteře

 Půjčovna: 350,- Kč (na týden, kompletní vybavení včetně helmy vyzvednou rodiče 2. a 3. ledna v půjčovně na Kněžickém vrchu)

 Účastní se: žáci 1. - 5. tříd, žáci 7. - 8. tříd

  2.12.

Autobus na zájezd do Náchoda byl již vyučtován, poplatek za každého žáka činí 90,- Kč (předpoklad byl 60,- Kč) a bude hrazen z třídního fondu. MŠ.

Děkuji všem rodičům za účast na třídní schůzce a také bych chtěla pochválit děti za modely těles, které si přinesly na výuku matematiky. MŠ.

 

 23. 11. Fotografie z exkurze na Advent v Náchodském zámku naleznete ve fotogalerii

 

 

19.11.

Informace k exkurzi najdete i v notýsku.

23. 11. se uskuteční exkurze na Zámek Náchod – Advent na zámku. Odjezd autobusem v 8:00 od kina, příjezd kolem 13:00 (dle dopravní situace). Vstup na zámek 50Kč, jízdné cca 60Kč (bude rozpočítáno po obdržení faktury) – vše bude zaplaceno z třídního fondu. Svačina a pití s sebou, oblečení dle počasí a kapesné dle uvážení. Pokud se někomu dělá špatně v autobuse, prosím vybavit léky (pro jistotu i sáčkem). Prosím, přijďte ráno včas (nejpozději v 7:50 u kina), případné absence prosím nahlásit během víkendu (sms, e-mail), v pondělí ráno již pouze sms, ať víme, jestli máme čekat nebo ne. Po příjezdu budou žáci odvedeni do školy na oběd a následně do ŠD.

Děti, které chodí ráno do školní družiny, dovede paní vychovatelka do vestibulu před šatnou, kde bude čekat paní učitelka.

 

Vážení zákonní zástupci,
v listopadu byly z financí zřizovatele naší školy na všech třech školních budovách postupně instalovány u vnitřních vchodových dveří nové zvonkové panely. Jsou s videokamerou, která je propojena videotelefonem do kanceláře, sborovny a ředitelny. Kamera pouze snímá a monitoruje návštěvníky školy, nepořizuje záznam! Nové zařízení zvyšuje bezpečnost a komfort nás všech ve škole, především vašich dětí. Na budově pro 1. stupeň lze nově vstupovat do budovy i z vestibulu gymnázia u žákovských šaten, na budově pro 2. stupeň oběma předními vchody. Zde jsou pravidla pro vstup do ZŠ a ŠD. Děkuji vám všem za jejich dodržování.

J. Sogel, ředitel školy

VSTUP DO ŠKOLNÍ BUDOVY:

   Postavte se proti kameře a stiskněte tlačítko zvonku.

·         Nahlaste své jméno a příjmení, účel návštěvy.

·         Nahlaste jméno a třídu vyzvedávaného žáka.

·         Pokud tak neučiníte, nebudete do budovy vpuštěni!

Děkujeme, že dodržujete pravidla bezpečnosti ve školní budově.

VSTUP DO ŠKOLNÍ DRUŽINY:

·         Postavte se proti kameře a stiskněte tlačítko zvonku.

·         Nahlaste své jméno a příjmení, účel návštěvy.

·         Nahlaste jméno a oddělení ŠD u vyzvedávaného žáka.

·         Pokud tak neučiníte, nebudete do budovy vpuštěni!

Děkujeme, že dodržujete pravidla bezpečnosti v budově školní družiny a DDM.

Pro všechny žáky platí přísný zákaz kohokoliv do školních budov pouštět. Od toho jsou zvonky a dozorující učitelé. Všichni zaměstnanci školy mají svoje klíče a čipy.

 

Konzultační třídní schůzky na ZŠ 25. listopadu

Ve středu 25. 11. se na obou budovách ZŠ uskuteční konzultační třídní schůzky. Zákonným zástupcům budou poskytnuty informace o chování a prospěchu jejich dětí za I. čtvrtletí školního roku 2015/2016. Kdo se v tento čas nemůže dostavit, může si domluvit konzultaci s vyučujícími mimo třídní schůzky. Rozpisy rozmístění jednotlivých pedagogů budou vyvěšeny na školních budovách. Těšíme se na setkání s vámi.

 1. stupeň od 14:30 do 15:30
 2. stupeň od 15:30 do 16:30 (schůzka vycházejících žáků od 16:00)

 

INFORMACE O ŘEDITELSKÉM VOLNU 16. LISTOPADU 2015

V pondělí 16. listopadu 2015 vyhlašuji z provozních důvodů ředitelské volno pro všechny žáky Základní školy Karla Klíče Hostinné. Školní družina bude otevřena do 15:00. Školní jídelna gymnázia bude otevřena pouze pro veřejnost a vydávat obědy od 11:00 do 12:30. Žáci, kteří se přihlásili 16. 11. do školní družiny a v tento den odebírají oběd, platí plnou cenu!

 

SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ BYL UKONČEN 4.11. 

 Kůru sbíráme dále.

 

Přejeme všem hezké podzimní prázdniny!

27. 10.  Písanky:

 

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že 1. díl písanky obsahoval chybné stránky (vada tisku), byli jsme nuceni písanku reklamovat. Žáci nyní dostali písanku novou, ve které navážeme na str. 16. Stránky 1-15 již nebudeme znovu vyplňovat, mohou posloužit žákům na docvičování písmen nebo jako dobrovolné psaní během prázdnin. Děkujeme za pochopení.

 

Doplatek autobusu na představení Aladin v Trutnově činí 40,- Kč a bude hrazen z třídního fondu.

 

29. 9. navštívila naše třída divadelní představení "Králíci z klobouku", které se konalo v Národním domě v Hostinném. Cena představení byla 40,- Kč a byla opět uhrazena z třídního fondu, který rodiče platili na začátku školního roku.

 

 15. 9. Branně-sportovní den v naší škole

            

            

                 

Ve škole opět plníme disciplíny z Olympijského víceboje!

 

21. 9. Poznámka!

Dnes některé děti přinesly 60,-Kč na představení do divadla UFFO. Peníze jsem si od nikoho nepřevzala a děti je měly vrátit rodičům. Divadlo bude hrazeno z peněz, které rodiče platili na začátku školního roku (1.000,-). Cena je zveřejněna pro rodiče pouze jako infromační. Doufám, že všechny děti rodičům peníze vrátily zpět. MŠ

 

V úterý 22. 9. jedeme do divadla UFFO v Trutnově na představení "Aladin".

Odjezd je od kina v 7.50 hod., děti přijdou ráno do školy nejpozději do 7.40hod! a budou se řadit ve vestibulu a šatny. Poté půjdeme ke kinu společně. Návrat je kolem 11. hod., pak výuka pokračuje podle běžného rozvrhu do 12.20 hod!!!

Cena představení je 60,- Kč + vyúčtování za autobus. Vše bude hrazeno z peněz, které rodiče platili na začátku šk. roku.

S sebou pouze batoh na svačinu a pití, kartičku na oběd a penál (žádné učení). Děkuji, MŠ.

 

Dnes jsme začali počítat do dvaceti s přechodem desítky a používáme k lepší názornosti plastová víčka. Některé děti si víčka ještě nepřinesly, proto je potřeba do konce týdne víčka sehnat. Připomínám, že potřebujeme 20 víček, 10 jedné barvy a 10 druhé barvy. Je dobré je mít v uzavíratelné krabičce, protože s nimi budeme pracovat každý den a plastový sáček se trhá.

V úterý 15. 9. se naše třída zúčastní branně sportovního dne, který pořádá TJ Tatran Hostinné pro naši školu. Děti se nebudou učit, takže nepotřebují školní tašku. Je třeba, aby měly vhodné sportovní oblečení a obuv (dle počasí), a nejlépe nějaký batůžek na svačinu a kartičku na oběd.

Výuka bude končit po 4. vyučovací hodině v 11.25 hod!

 

Vzhledem k tomu, že už jsme druháci, budeme mít své dva zástupce třídy ve školním parlamentu. Zástupce si volí samotní žáci ve třídě. Volby proběhly v  pátek 4. 9. 2015 a za třídu 2. C byli zvoleni Bára Antošová a Dalibor Karásek. Zvoleným zástupcům gratulujeme a věříme, že vloženou důvěru celé třídy určitě naplní.

 

Děti ve škole dostávají postupně knížky na jednotlivé předměty a také pracovní sešity. Knížky jsou majetkem školy a žáci je užívají bezplatně. Pracovní sešity si děti zaplatily a jsou tedy jejich. Včera děti dostaly již žákovské knížky pro nový školní rok, dnes notýsek na úkoly. Zkoušely si již úkol zapsat samy podle údajů na tabuli.

Bylo by dobré deníček průběžně kontrolovat, protože kromě úkolů zde mohou být i jiné důležité informace, i když se snažím vše podstatné vkládat také na tyto stránky. Vhodné bude všechny sešity i knížky obalit.

Některé knížky jsou již v horším stavu, ale škola pro velký letošní počet druháků doobjednávala učebnice na přesný počet dětí.

Chci touto cestou poděkovat rodičům, kteří pořídili dětem pero Tornádo (Centropen). Bylo to doporučení, které se setkalo s velkou odezvou. Samozřejmě, že děti mohou používat i pera jiná, již zakoupená. Zajímalo mne, jak jsou děti s Tornádem spokojené a všichni odpověděly kladně (např., že jim neklouže v ruce, je v místě úchopu měkké, apod.)                                        MŠ

 

Vážení rodiče,

dnes mě potěšil (a musím přiznat, že také trochu zaskočil) váš přístup k zaplacení příspěvku za školní pomůcky a na třídní fond. Jste velmi zodpovědní, čehož si velice vážím.

Já jsem vás naopak asi "zaskočila" částkou, která je o 200,- Kč vyšší, než částka původně inzerovaná. Celkem tedy platíte 1.000,- Kč a chápu, že je to velký zásah do rodinného rozpočtu. Podle mých informací je stejná suma také vybírána ve 2.A. Ve třídě 2.B se vybírá 800,- Kč. Tyto informace zde máte pro porovnání, aby nedošlo k nějakému zkreslení.

Pro letošní školní rok došlo ke změně dodavatele školních pomůcek. Vystavené faktury jsou zmatečné a bude chvíli trvat, než se jimi s kolegyněmi "prokoušeme". Předběžná částka podle odhadu činí již 580,- Kč a některé pomůcky se ještě musí dokoupit. Do třídního fondu vkládáme za každého žáčka 150,- Kč.

V září je již naplánované divadlo a  během měsíce října - listopadu nás čeká exkurze mimo Hostinné, která je naplánovaná již od května 2015 (budeme hradit vstupné, autobus, ...). Proto se stanovená částka zvýšila a je tak vytvořená i rezerva pro další možné akce.

Chtěla jsem ještě tímto způsobem podat vysvětlení a děkuji za pochopení, Šneberková M.

 

Milé děti a vážení rodiče,

1. 9. 2015 se sejdeme ve stejné třídě, ve které se děti učily v loňském školním roce. Změna je ale v umístění šatny, hledejte proto šatnu s označením 2. C. Najdete ji na stejné straně jako vloni, ale o kousek dále.  Nezapomeňte si přinést přezůvky!

1. 9 bude výuka pouze 2 hodiny,

2. 9. bude výuka 3 hodiny,

3. 9. pravděpodobně 4 hodiny,

4. 9. také již 4 hodiny.

Od 7. 9. bude výuka podle platného rozvrhu.

Školní družina již od 1. 9. funguje v běžné provozní době, tj. 6.15 - 16.00hod., takže o děti bude postaráno. Zájemci o umístění dítěte do školní družiny musí pro nový školní rok opět vyplnit přihlášku - zápisní lístek. Tato  možnost bude hned 1. 9. ráno, neboť vedoucí vychovatelka bude přítomna ve vestibulu školy před šatnou. Doporučuji s přihláškou neotálet, protože zájem o školní družinu je velký.

Zájemci si také mohou objednat obědy ve školní jídelně a zajistit tak dětem obědy včas. Pokud půjdou děti do družiny, budou mít oběd až v 11.30hod., takže nezapomeňte na svačinu o velké přestávce.

1. 9. bude ráno umožněno přijít rodičům s dětmi do třídy, ostatní dny už budou děti přicházet do třídy ze šatny samy, jak již jsou zvyklé z loňského roku. Budete mít tak možnost prohlédnou si třídu a vyřešit případné dotazy.

 Těším se na všechny a děkuji za pochopení. Magda Šneberková, třídní učitelka.

1. 9. nový školní rok

Vítáme Vás ve 3. třídě!

Třídní schůzka se koná 23. 11. 2016

 

Vánoční jarmark

  15. 12. 2016

 

 Lyžařský výcvik pro zájemce

 Kněžický vrch u Vrchlabí

    9. 1. – 13. 1. 2017

další možnostje o jarních prázdninách za stejných podmínek v termínu

    6. 3. – 10. 3. 2017

 

Plavecký výcvik      v Nové Pace

od 9. 2. 2017

    10 lekcí

(kurz platí škola, dopravu hradí rodiče)

 

 31. 1. 2017

pololetní vysvědčení

 

 3. 2. 2017

 pololetní prázdniny

Sbíráme usušenou pomerančovou a citronovou kůru (ne mandarinkovou). Pokud se do sběru zapojíte, noste, prosím,  vše zvážené a nechte přímo ve sběrovém boxu v šatně. Pouze lísteček odevzdejte paní učitelce.

 

Sbíráme podzimní plody! Kaštany a můžete zvážené vysypat v šatně   a lísteček přinést paní učitelce

Tento školní rok nesbíráme žaludy!!!

 15. 11. byl sbět kaštanů ukončen.  Naše třída sebrala celkem 167 kg kaštanů. Nejlepším sběračem byl Dalibor K., který přinesl 113 kg, což je rekordní množství.

Všem sběračům děkujeme!

 

Podzimní sběr papíru

V podzimním kole sběrové soutěže se naše třída umístila na krásném 2. místě v naší škole!!! Děti nasbíraly s pomocí rodičů 1451 kg papíru a kartonu.

Nejlepšími sběrači ze třídy byli Jáchym G. (273 kg) a Dalibor K. (196 kg). Oba chlapci dostali za svoji snahu věcnou cenu.

Pochvalu si zaslouží všichni sběrači, kterým děkujeme. Příští kolo proběhne opět na jaře, takže můžeme již začít opět papír střádat.